pociągnięcie


pociągnięcie
Przekreślić coś jednym pociągnięciem (pióra) «zniweczyć coś jedną, często nieprzemyślaną decyzją»: Likwidacja dwóch pism jest, w moim przekonaniu, nonsensem. Tyle się u nas mówi o tradycji, a gdy już ona jest (...) to jednym pociągnięciem pióra przekreśla się ją. M. F. Rakowski, Dzienniki.
Zerwać się jak za pociągnięciem sprężyny zob. sprężyna 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pociągnięcie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. pociągnąć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}pociągnięcie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. pociągnięcieęć {{/stl 8}}{{stl 7}} działanie będące realizacją… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pociągnięcie — n I 1. rzecz. od pociągnąć. 2. lm D. pociągnięcieęć «posunięcie będące częścią jakiegoś planu; postępek, czyn» Pociągnięcie dyplomatyczne, polityczne. Udane, konieczne, nie przemyślane pociągnięcie …   Słownik języka polskiego

  • pióro — 1. Chwycić za pióro; jąć się pióra; sięgnąć po pióro «zacząć pisać, zostać pisarzem»: Po przeczytaniu felietonu Kingi Dunin „Dzieci nie trzeba kochać” (...) chwyciłam za pióro. WO 07/10/2000. (...) w połowie XIII w. (...) pewien mnich z klasztoru …   Słownik frazeologiczny

  • przekreślić — coś jednym pociągnięciem (pióra) zob. pociągnięcie …   Słownik frazeologiczny

  • przekreślać — Przekreślić coś jednym pociągnięciem (pióra) zob. pociągnięcie …   Słownik frazeologiczny

  • ciąg — m III, D. u, N. ciąggiem; lm M. i 1. «nieprzerwana ciągłość, tok czegoś» a) «w przestrzeni: droga, ulica, szlak, trasa; pasmo, pas» Ciąg pieszy, komunikacyjny, uliczny, spacerowy, przewozowy, handlowy, wystawowy, usługowy, widokowy. Ciąg zieleni …   Słownik języka polskiego

  • cyngiel — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. cyngielgla; lm D. cyngielgli || cyngielglów, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} metalowy język zwalniający iglicę w ręcznej broni palnej, którego pociągnięcie powoduje wystrzał; spust : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nacisnąć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozumny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, rozumnyni, rozumnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} posługujący się rozumem; mądry, rozsądny, roztropny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozumny człowiek. Okazał się rozumnym patriotą.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozważny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, rozważnyni, rozważnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} charakteryzujący się rozwagą w działaniu; rozsądny; roztropny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozważny człowiek. Rozważny polityk.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spektakularny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, którego celem jest przyciągnięcie uwagi, zwracający uwagę, rzucający się w oczy, robiony na pokaz; pokazowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spektakularne widowisko. Spektakularne pociągnięcie. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień